Obsah

Trénink mozku

Vyberte si svůj trénink

Každá z těchto kognitivních schopností vám usnadní skutečný život. Dnešní svět vyžaduje rychlé reakce a pružné řešení problémů. Každá kognitivní schopnost, kterou máte nebo na ní pracujete, je vaše výhoda.

Potřebujete trénovat určitou kognitivní schopnost? V časti Tréning mozku naleznete hry zaměřené na:

 • jazykovou inteligenci,
 • logické myšlení,
 • matematické schopnosti,
 • prostorová představivost,
 • pozorovací schopnosti,
 • všeobecné vědomosti: hlavní města a státy.

Nezapomněli jsme ani na děti. Pro ne tu naleznete matematiku porovnávaní, sčítaní a odčítání do 10 a do 20 a malou násobilku.

Intenzita tréninku:

Všechny kognitivní schopnosti, které v části Trénink mozku rozvíjíte, mají 100% intenzitu tréninku.

Všeobecné pokyny, které se týkají každé hry

 • Vyberte si kognitivní schopnost, kterou chcete trénovat a klikněte na ni.
 • Po kliknutí se ihned objeví první otázka.
 • Pokud odpovíte nesprávně, objeví se červený křížek v kroužku a znova odpovídáte, kým neurčitě správnou odpověď.
 • Při správném zodpovídaní otázky, se objeví zelená „fajka“. Na další otázku se posunete kliknutím na políčko „Skvěle! Pokračujte“.
 • Na každou otázku máte 25 sekund. Po správné odpovědi se přičte přesně tolik bodů, kolik času vám ještě zbývá.
 • Při každé nesprávné odpovědi se odečte 10 bodů. Pokud v jedné otázce odpovíte třikrát nesprávné, ztratíte až 30 bodů.

Jazyková inteligence

Při trénovaní jazykové inteligence jsou otázky zaměřené na rozvoj jazyka a slovní zásoby. Lidé s dobře vyvinutou jazykovou inteligenci jsou vynikající v písemném projevu, vyprávění příběhu a rychleji se učí cizí jazyky.

Ve hře můžete narazit na 2 typy otázek:

 • Hledáte slovo, které je v něčem odlišné nebo se významem k ostatním nehodí.
 • K určenému slovu musíte najít synonymum.

Hra končí zodpovězením 20 otázek. Abyste nahráli co nejvíce bodů, musíte odpovědět co nejrychleji.

Hrou Jazyková inteligence posilujete i logické a konvergentní myšlení.

Logické myšlení

Logické myšlení je schopnost využít při řešení problému obecně platné zákonitosti. Mezi logické myšlení patří abstrakce, indukce, dedukce a sylogismus. A teď si upřímně odpovězte, nejsou toto právě ty schopnosti, které vám mohou výrazně usnadnit nejen osobní, ale zejména pracovní život?

Ve hře Logické myšlení hledáte vztah mezi slovy. Například: Ke slovu "dopis" nalezněte slovo, které má stejný vztah jako článek : nadpis. Vždy jsou vám nabídnuty 4 možnosti na odpověď.

Během každé otázky vám plyne časomíra. Čím rychleji odpovíte, tím více bodů získáte.

Matematické schopnosti

Díky řešení matematických úloh si trénujete logicko – matematickou inteligenci i abstraktní myšlení.

Nemusíte se bát, nejde o žádné rovnice se zlomky. Příklady zahrnují jednoduché matematické operace s vyššími čísly a výsledek stačí vypočítat přibližně.

V odpovědi máte vždy 4 možnosti a vaším úkolem je určit, která odpověď je správná. Jednoduchými výpočty se dostanete k přibližného výsledku a označíte odpověď, která je k vaší přibližné odpovědi nejbližší.

Například: 624/52 + 316 = .........
výsledek může být: 514, 1066, 868 nebo 328.

Jelikož vždy má přednost násobení a dělení před sčítáním a odečítáním, vydělíme si číslo 624 číslem 52. Už při prvním pohledu víme usoudit, že výsledek musí být větší než 10 a 10 + 316 = 326. Nejblíže k tomuto výsledku je možnost 328.

Hra obsahuje 20 příkladů. Čím rychleji odpovíte, tím více bodů se vám připíše.

Prostorová představivost

Prostorová představivost vyjadřuje, jak člověk vnímá své okolí, objekty v prostore a vzájemní polohu. Prostřednictvím této hry dokážete zlepšit představivost, mentální manipulaci s objektem a podporujete činnost vizuální paměti.

Vaším úkolem je najít jeden objekt ze 4, který je zrcadlově otočený.

Kdybyste všechny objekty uložili stejným směrem, 3 z nich by se překrývaly a jeden by byl zrcadlově otočený.

Čím rychleji zrcadlový objekt najdete, tím více bodů se vám připíše.

Pozorovací schopnosti

Základem pozorování je koncentrace na dané předměty a hledání odlišnosti, díky čemuž si trénujete nejen pozorovací schopnosti, ale i vizuální paměť.

Ve hře trénink pozorovacích schopností je vaším úkolem najít 1 obrázek ze 4, který je v něčem odlišný. Někdy je rozdíl viditelný na první pohled, jindy se musíte dívat i na drobné detaily. Jelikož obrázky jsou 4, do hledání se zapojuje i vizuální paměť.

Hlavní města a Státy

Hry Hlavní města a Státy nejsou tak zcela zaměřené na trénink kognitivních schopností, ale spíše na doplnění obecných znalostí a odpočinek.

Ve hře Státy přiřazujete k jednotlivým státem kontinent, na kterém se nacházejí. Ve hře Hlavní města přiřazujete k státu hlavní město.

Pro děti – matematika hrou

Děti si mohou vybrat z několika her, přičemž všechny jsou zaměřeny na řešení matematických úloh.

Pro nejmenší je zde porovnávání - doplňování správného znaménka < > =.

Dále si můžete vybrat z:

 • matematika sčítání do 10,
 • matematika odčítání do 10,
 • matematika sčítání a odčítání do 20,
 • malá násobilka - můžete si vybrat buď jedno číslo, kterým chcete násobit nebo celou násobilku.