Obchodní podmínky

A. Dodací podmínky

1. Objednávání zboží

Pro objednávku zboží slouží objednávkový formulář, který naleznete na stránce. V krátké době od nás obdržíte potvrzující e-mail o zaevidování Vaší objednávky. Potvrzující e-mail bude obsahovat všechny položky, které jste si objednali.

2. Dodání zboží

Zboží zasíláme Českou poštou nebo kurýrní službou PPL. Kurýr Vám objednané zboží doručí osobně na určenou adresu, případně Vás bude telefonicky kontaktovat. Zboží, které je skladem, Vám odešleme nejpozději do 24 hodin od přijetí objednávky. V opačném případě Vás budeme informovat.

3. Možnosti platby

Podle země doručení zboží jsou dostupné některé z následujících možností:

4. Cena zboží

Prodejce Vám garantuje cenu uvedenou na objednávce.

5. Ochrana osobních údajů

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě, s výjimkou přepravce, podle zadaného jména a adresy. Vyplněním objednávkového nebo registračního formuláře dáváte souhlas k shromažďování a archivování Vašich údajů pro interní potřeby společnosti. Svůj souhlas můžete kdykoli písemně odvolat.

6. Závěrečná ustanovení

Tyto Dodací podmínky jsou platné od 13.03.2014. Obchodní společnost si vyhrazuje právo změny dodacích podmínek bez předchozího upozornění.

B. Reklamační podmínky

Následující reklamační podmínky popisují pravidla při nákupu v internetovém obchodě provozovaném společností. Před objednáním zboží v internetovém obchodě Vám doporučujeme, abyste se s uvedenými podmínkami seznámili.

Reklamační řád

I. Obecná ustanovení stránky

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a obchodní společností. Kupující je povinen seznámit se s reklamačním řádem ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. Převzetím zboží se rozumí okamžik jeho předání prvnímu přepravci. Ke každému zakoupenému zboží je doklad (faktura, která slouží i jako záruční list) s uvedením všech potřebných údajů pro uplatnění záruky (název zboží, datum odeslání, cena, množství a popřípadě i výrobní číslo).

Tento reklamační řád je zpracován dle Občanského zákoníku a podle zákona o ochraně spotřebitele v platném znění. Záruka se vztahuje na všechny produkty a jejichž reklamace byla uplatněna v záruční době. V případě, že zákazník nakupuje produkty na firmu, reklamace se řeší dle Obchodního zákoníku. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi záručním a dodacím listem, daňovým dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle) nebo neobdržel správně vyplněný dodací list se sériovými čísly výrobku v zásilce, je povinen ihned (nejpozději do 24 hodin) prokazatelným způsobem kontaktovat prodejce a požadovat řešení. Pokud tak neučiní, vystavuje se riziku, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Datum odeslání zboží je uveden na záručním listě, tj. faktuře. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců pro koncového uživatele. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě, tj. faktuře u každého produktu zakoupeném na stránce.

III. Záruční podmínky

Kupujícímu je doporučeno překontrolovat stav zásilky ihned při převzetí od přepravní společnosti a  odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Poškození nebo nekompletnost zásilky, která byla způsobena vinou přepravní společnosti je nutno řešit přímo s touto přepravní společností. V případě pozdější reklamace zašle kupující reklamované zboží na adresu sídla společnosti. Balíček má obsahovat: reklamované zboží včetně příslušenství, kopii záručního listu - faktury, popis závady a kontaktní údaje kupujícího - zpáteční adresa, tel. číslo, e-mail. Reklamované zboží musí být dodané čisté a mechanicky nepoškozené. Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující. Zpáteční přepravu po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající.
Oprávněná reklamace na produkty se vztahuje na: vady materiálu, funkční vady a nedostatky vzniklé při výrobě. Záruka se nevztahuje na poškození produktů vzniklé: při používání zboží v rozporu s návodem k obsluze, přirozeným nebo nadměrným mechanickým opotřebením, znečištěním zboží, nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby. Používaním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se zboží běžně používá vnějšími vlivy, např.. pádem nebo nárazem, vniknutím vody do elektrických částí zásahem do zboží neoprávněnou osobou (neodborné opravy nebo úpravy) přepětím, např. . při úderu blesku.

IV. Způsob vyřízení reklamace

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, zboží bude opraven s případnou výměnou vadné části za novou. Prodávající je oprávněn reklamované zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží (v případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis. Reklamaci zboží vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím. Vybavením oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Prodávající informuje o vyřízení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem a zboží odešle na adresu kupujícího.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo na odstoupení od smlouvy dle § 53 odst.7 Obč. Zákoníku a to do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo neslouží jako způsob reklamace dodaného zboží. Zboží musí být vráceno kompletní a nepoužité včetně originálních obalů. V případě vady na zboží postupujte dle reklamačního řádu. U digitálních dat, tato odstoupeni padá po jejich stažení. U dat posílaných na nosičích (cd, Usb disk, dvd, ..) je odstoupeni možné do prvního spuštění těch dat.

reklamační adresa: Lamáčova 916/39 Praha 5, 15200

V. Závěrečná ustanovení

Tyto Reklamační podmínky jsou platné od 13.3.2015. Prodejce si vyhrazuje právo změny reklamačních podmínek bez předchozího upozornění.